ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


Odstoupení od smlouvy je určeno pouze fyzickým osobám, nepodnikatelům, a vztahuje se na ně 6 odstavem VOP.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

       Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář .

     Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

  Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

-      kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

-      písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

      Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám.  Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu  hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

     Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

      Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv

-      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušili jejich původní obal;

-      o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni.

Adresy pro doručování zboží při odstoupení od smlouvy v CZ:

OlzaLogistic – HSI.z.o.o., PFB 2, Český Těšín 73701 

English version

Returns to consumers

In accordance with the Consumer Rights Act of 30 May 2014 (Journal of Laws of 2014, item 827, as amended), the Consumer has the right to withdraw from the contract and return the goods unchanged. A consumer who has concluded a distance contract may, within 14 calendar days, withdraw from it without giving any reason and without incurring costs.

You should then:

- fill out and send the return form 

- pack the goods to the original carton with all received accessories with care. Please do not wrap the carton excessively with adhesive tape. We recommend using stretch film or a colorless adhesive tape if possible. Please remember to carefully arrange the accessories (eg cables) so that they do not destroy the monitor during transport

- send a secured cardboard box to us at the following address: 

OlzaLogistic – HSI.z.o.o., PFB 2, Český Těšín 73701 

As soon as we receive the parcel and positively verify its contents, we request a refund transfer for the product purchased earlier (statutory 14 days, in fact 3-7 days).


Odstoupení od smlouvy


Informace o zákaznikovi

Informace k vrácení

Vrácené produkty

Záleží nám na tvém názoru – pověz nám důvod odstoupení od smlouvy.

Volitelné pole