Návraty pro spotřebitele


V souladu se zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014, položka 827 v platném znění) má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží v nezměněném stavu. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů. Ustanovení týkající se spotřebitele se od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data použijí i na Příjemce služby nebo Zákazníka, který je fyzickou osobou, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu.

V takovém případě je nutné:

  1. vyplnit a odeslat níže uvedený návratový formulář
  2. obdržené Zboží pečlivě zabalit do originální krabice spolu s veškerým obdrženým příslušenstvím. Prosíme Vás, abyste karton nadměrně nepřelepovali lepicí páskou. Pokud je to možné, doporučujeme použít strečovou fólii nebo průhlednou lepicí pásku. Nezapomeňte prosím pečlivě uspořádat příslušenství (např. kabely), aby během přepravy nepoškodilo monitor.
  3. Chráněnou kartonovou krabici nám zašlete na následující adresu: HSI Sp. z.o.o. ul. Technologiczna 2  45-839 Opole 

Použití formuláře není povinné (usnadňuje a urychluje proces vrácení).


Formulář pro vrácení


Informace pro zákazníky

Údaje, které mají být vráceny

Vrácené produkty

Záleží nám na vašem názoru - stručně uveďte důvod svého návratu

Pole nieobowiązkowe